Protection of Conscience Project
Protection of Conscience Project
www.consciencelaws.org
Service, not Servitude

Service, not Servitude
Croatia Flag

Croatia

Law on Medical Practice

Zakon o liječništvu

   
 Original text

Caution: machine assisted translation

V. Prava I Obveze Liječnika U Obavljanju Liječničke Djelatnosti
V.  Rights and Obligations of Physicians in the Practice of Medicine
Pružanje I Uskraćivanje Liječničke Pomoči
Provision and Denial of Medical Assistance
Priziv Savjesti
Članak 20.
Conscientious Objection
Article 20

Radi svojih etičkih, vjerskih ili moralnih nazora, odnosno uvjerenja liječnik se ima pravo pozvati na priziv savjesti te odbiti provođenje dijagnostike, liječenja i rehabilitacije pacijenta, ako se to ne kosi s pravilima struke te ako time ne uzrokuje trajne posljedice za zdravlje ili ne ugrozi život pacijenta. O svojoj odluci mora pravodobno izvijestiti pacijenta te ga uputiti drugom liječniku iste struke.

Because of their ethical, religious or moral beliefs or beliefs, doctors have the right to asset a conscientious objection and refuse to conduct diagnosis, treatment and rehabilitation of the patient, if doing so does not conflict with the rules of the profession, and if it does not cause permanent damage to the health of or threaten the life of a patient.  Doctors must promplty inform patients about their objections and refer them to another physician of the same profession.

Ako je liječnik zaposlen u zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu, odnosno drugoj pravnoj osobi koja obavlja zdravstvenu djelatnost ili kod drugog liječnika koji obavlja privatnu praksu, mora o odluci izvijestiti svog nadređenog, odnosno poslodavca.

In the case of doctors employed in a medical institution, a company, or other legal entity that performs health services, or who work with another doctor in a private practice, they must notify their supervisor or employer of their objection.